De Willibrorduskerk van Wulpen. Een zeer mooie, sobere kerk.

Wulpen is  één van de oudste moederparochies van de Westhoek.  In de 13de eeuw werd een vroeggotische kruiskerk opgetrokken, waarvan nu nog de vieringstoren bewaard is. In 1873 werd de kerk door brand verwoest, maar twee jaar later startte al de bouw van een nieuwe neogotische kerk.  In 1892 werd de oude toren gerestaureerd.  In 1914 deden de genietroepen van het Belgisch leger de toren springen.  Na de 1ste wereldoorlog diende de gehavende kerk hersteld te worden. Sinds 1939 is de toren beschermd en eigendom van de gemeente.
Deze basilicale kerk is bekleed met neogotisch meubilair van de 19de en 20ste eeuw, van de hand van een rasechte Wulpenaar.
Door de gedurfde herschikking van het koor heeft onze kerk aan "ruimte" gewonnen.  Het gebouw komt hierdoor meer tot zijn recht en er is meer plaats voor onze liturgische vieringen.
Behalve een paar oude kelken zijn er zeer weinig kunstschatten.  De patroonheilige van de kerk, de heilige Willibrordus, die in de 7de eeuw vanuit Ierland, over Holland door Vlaanderen getrokken is, zou hier in Wulpen verbleven hebben. Op de plaats waar bij de boze geesten uit dieren en mensen de zee in verdreef, -Wulpen lag toen aan een zeearm -, ontsprong er een bron: "Het Willibrordusputje".
Al gauw werd in de kerk van Wulpen de heilige Willibrordus aanroepen tegen koortsen, de vallende ziekte, de kinkhoest en allerlei kwalen bij kinderen. Nu nog komt de kerkgemeenschap op 2de Sinksendag samen bij het putje om er te bidden voor allerlei noden.  Wij zijn fier op onze kerk, die heel goed wordt onderhouden door de kerkfabriek, de gemeente en de ganse kerkgemeenschap, die wat over de grenzen van de parochie Wulpen is uitgegroeid.  Wij voelen ons een heel jaar lang dankbaar u te mogen begroeten bij ons. Welkom!
(de stuurgroep).

Sint Franciscus kijkt voortaan naar onze kerktoren

Bij de aanzet van ons nieuw werkjaar hier in de christelijke gemeenschap van Wulpen, zochten we als stuurgroep naar "sprekende" symbolen, om het naderende millenium gestalte te geven.

Voor het christendom in het algemeen is dit een herdenken van 2000 jaar menswording van God in Jezus van Nazareth en zijn vele volgelingen. Je kan àit vieren en dankbaar zijn om zoveel, maar het kan ook tot nadenken stemmen. We voelen ons niet goed als we zien wat er in Rome als voorbereiding op het "heilig jaar" wordt gerealiseerd. We denken dan niet alleen aan de enorme kostprijs.

Ook hier bij ons werd dit heilig jaar enkel door bisschoppen aangekondigd in kranten en op de T.V.. Het volk, de gelovigen hebben binnen de kerk b1ijkbaar nog geen inspraak.

Dit willen wij hier in Wulpen duidelijk anders. We blijven verder zoeken en bouwen aan een gemeenschap, vanuit de Geest die in het evangelie tot ons spreekt.

Naast Jeannine Geuns in Pakistan, die we b1ijven steunen, kregen we ook de kans om Sint Franciscus van Assisie a1s onze gids mee te nemen in dit bijzondere werkjaar. Dank zij onze burgemeester mochten we een prachtig beeld van de heilige Sint Fransiscus hier in Wulpen plaatsen.

Sint Franciscus was een jonge man die in zijn tijd weelderig leefde dank zij zijn rijke handelaarsfamilie. Dit maakte hem niet gelukkig en hij zocht andere wegen. Hij kwam hoe-dan-ook in contact met God., die hem de boodschap en de opdracht gaf: "Francesco, herstel mijn kerk; ze is in verval" (nu zou men zeggen : "in crisis").

We hebben hem zo geplaatst dat hij opkijkt naar de toren van onze kerk, om ons er toe aan te zetten daar aan te verhelpen, Niet alleen door de restauratie van het gebouw, maar vooral door in de harten van de mensen die er NOG in samenkomen, ruimte te scheppen tot mede-menselijkheid.

We zijn onze burgemeester en de technische dienst van de gemeente dankbaar om de toelating en het plaatsen van het mooie beeld.

Het beeld is gehouwen door RIK VAN SCHIL, franciscaan, werkzaam bij Pro Arte Ohristiana in Vaalbeek. Het is gekapt uit Joegoeslavische witte steen. (Piet Peeters)