HET GROOT LANDELIJK FEEST te WULPEN
De derde zaterdag van de maand JULI