SINT WILLIBRORDUSWANDELPAD
Wulpen is één van de eerste nederzettingen in de streek, ontstaan op droog gekomen grond tussen twee van de vele ijden, die de delta van de IJzer vormden. Door de aangroei van de bevolking in de loop der eeuwen, ontstonden er nieuwe parochies. Wulpi in 961, later Vulpan, Wulpis in 1089, "Wulpen" wordt als parochie in 1135 vermeld. Zo zijn vanuit Wulpen en Steenkerke de latere gemeenten Ramkapelle, Avekapelle, Booitshoeke, Dunekapel (Oostduinkerke) en Koksijde  ontstaan.
Wulpen heeft waarschijnlijk zijn naam van het Saksische woord golpen, gulpen of wulpen; wat betekent dorp of woonplaats op de oever van een zee-insprong. Vroeger lag Wulpen op een verslijkte zee-insprong van Diksmuide. Als men vanuit zee het land invaarde, was Wulpen het eerste dorp dat men tegenkwam.
De oppervlakte bedraagt ongeveer 1200 Ha en het aantal inwoners is 600.
Ter gelegenheid van het tweede Landelijk feest op zaterdag 23 juli 1977 werd voor het eerst het Sint-Willibrorduspad ingewandeld. Het wandelpad is 9,6 km lang.
(PRINT VERSIE)
Het wandelpad start op het Dorpsplein, dat in 2006 volledig werd vernieuwd.


Op het Dorpsplein zien we onder andere het "Gasthof". Dit werd in 1252 gebouwd door edelman Gerbertus en ingericht als gasthuis. Later werd dit het klooster van Bethanie. Nu is het een hofstede.Op de andere hoek staat het oude gemeentehuis van Wulpen.


We wandelen links langs de kerkhofmuur. We zien het Sint-Sebastianushof, vroeger een typische dorpsherberg en ernaast de vroegere gemeenteschool.

Op het einde van de kerkhofmuur rechts. We komen bij het Engels Militair kerkhof. Dit groepeert een 20-tal graven van Britse soldaten die sneuvelden in de periode 31 mei - 2 juni 1940 of bij de slag om Duinkerke. Aan de andere zijde van de weg zie je het gemeentelijkse speelplein. In de verte zie je de wijdse vlakte met zicht op Nieuwpoort en Ramskapelle.

We wandelen 30 m verder langs de kerkhofhaag (recht voor je zie je het gewezen nonnenklooster met de meisjesschool) en we slaan rechts in langs de haag terug naar het dorpsplein

Bij de kerkhofpoort zien we twee gedenkplaten: één gewijd aan het landtornooi 1952 "Zo het dorp, zo het land"; een tweede aan de jubileum "Veeprijskamp 1926-1976" met de namen van de stichters van de jaarlijkse veeprijskamp van het "Westvlaams rood ras". Het Groot Landelijk Feest iedere derde zaterdag van de maand juli.


We gaan langs de pastorie (nu café-bistro d'oede pastorie). Ter hoogte van huisnr 8 slaan we rechts een smalle grindweg in.
OPGEPAST: Op het einde van de grindweg dwarsen we de Toekomstlaan, EEN GEVAARLIJK PUNT. We wandelen 100 m naar links verder op de Toekomstlaan.

Even voor het witte gebouw, slaan we rechts de grindweg in. Hiet woont beeldhouwer kunstenaar Paul Baeteman.


We komen aan een hekken, vervaardigd door de vroegere dorpssmid Desaever. Hier zijn we bij het "Sint-Willibrordus kapelletje"
In het jaar 695 ging Willibrordus een tweede maal van Friesland naar de Heilige stad Rome. Bij zijn terugkeer naar zijn missie in Friesland zou de heilige man naar Wulpen gekomen zijn.  Een overlevering stelt vast dat hij hier, in het voorbijgaan, zijn pelgrimsstok in de grond stak en dat er aanstonds een bron van helder water ontsprong, dat tot heden als behoedsmiddel tegen alle brandende ziekten gebruikt wordt.  Wat er ook van zij, die put bestaat nog altijd en wordt het "Willibrorduspitje" of "Wulpenpitje"genoemd.

We volgen de S-bocht op de asfaltweg en 100 m verder moeten we de oude kerkwegel volgen. Rechtdoor, de asfalt verlaten, langs de gracht op een bijna niet toegankelijk betonplatenwegel.

OPGEPAST: Op het einde van de weg moeten we de Veurnekeiweg, EEN GEVAARLIJK PUNT, oversteken. We wandelen verder op de Dijk langs het kanaal.

Het kanaal Duinkerke-Passendale werd gegraven tussen 1631 en 1641. Het werd aangelegd i.v.m. de sluiting van de Schelde. De koopwaar die in Duinkerke werd ontscheept, kon via dit kanaal tot in het  Scheldebekken getransporteerd worden. Dit kanaal blijft nog steeds de kortste weg, maar de diepgang is te gering, zodat grotere schepen de 100 km omweg via de Leie nemen.


We wandelen verder langs de Wulpen-Dijk, onder de Wulpenbrug tot de nieuwe ophaalbrug, de "Florizoonebrug", bouwjaar 2005-2006. Na de vernieling van de oorspronkelijk draaibrug tijdens de tweede wereldoorlog, werd de schilderachtige noodbrug gebouwd. De typsische ophaalbrug verleende jaren aan Wulpen een pittoresk uitzicht. Na enkele aanvaringen werd de brug voor autoverkeer gesloten en in 1978 vervangen door een betonnen voetgangersbrug, die in 2005 afgebroken werd voor de nieuwe Florizoonebrug.

We slaan rechts de Kortestraat in en 100 m verder links, de Oude Zeedijkstraat in.

OPGEPAST: Op het einde van de weg moeten we de Veurnekeiweg, EEN GEVAARLIJK PUNT, oversteken. We wandelen verder op de Veurnekeiweg naar links.

We wandelen tot aan het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de 4de legerafdeling tijdens de groote oorlog. Het monument is een ontwerp van de architect Georges Hendrikx, gewezen korporaal bij de 10de Genietroepen. Beeldhouwer was Lois Jacmotte, gewezen soldaat bij de 18de Linie Regiment. Op 11 juli 1920 werd het monument ingehuldigd door koning Albert. Het monument werd volledig gerestaureerd in 1998.

We wandelen terug tot de eerste straat links, de Allaerthuizenstraat. We wandelen nu over de oude zeedijk, die loopt tot aan Ter Knokke (Fort Knokke aan de IJzer), op grondgebied Lo-Reninge.

Na een eind stappen loopt links een private weg met een veldkapel, die naar de Grote Allaerthuizen leidt. De kleine Allaertshuizen liggen iets verderop. De Allaertshuizen was het oudste uithof van de Duinenabdij van Koksijde.

We wandelen nu over de Bommelaerebrug. De Bommelaerevaart is een afwateringsgracht. Deze vaart staat in verbinding met een gelijksoortige oude zeearm, de Koolhofvaart. Met wat geluk ziet u hier een "steenkonijn" of een loerende wezel, rustende hazen, reigers, "riethennetjes", snippen, patrijzen, ...

We stappen verder tot het volgende kruispunt waar we rechts de Booitshoekestraat volgens richting Wulpen kerk (niet naar Veurne Booitshoeke over de autosnelweg).

Een eind verder zien we aan de rechter kant de vroegere herberg "De Hullebrug".

Aan het volgende bruggetje komen we terug de Bommelaerevaart tegen.

Aan het volgende kruispunt gaan we rechts, richting Wulpen-dorp. Op het Dorpsplein eindigt onze wandeling en kan je er genieten van een verfrissing in d'Oede pastorie (donderdag gesloten).